"Pokud jde o úsudek, rozlišit sofisma od důkazu nelze jinak, než ověřením závěru zkouškou nebo praxí. I ty nejjistější závěry vyvozené z úsudku nejsou dokonalé, pokud se neověří."
Roger Bacon

Počet přístupů: 426025

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


Obsah ©
Vladimír Merta,
2004 - 2005

Stránka

  věnovaná ukázkám některých nových metod zjišťování historických skutečností. Název naznačuje, že většinou se má zabývat obdobím prvního tisíciletí, dobou, z níž dochované nečetné písemné památky ještě zpravidla nepojednávají o hospodářských ani místních údajích.
  Vyhodnocování nejstarších písemností i archeologických dokladů, které současníkům ukazuje obrázek historie několika národů, jež naše země kdysi hostily, se - podle mého mínění -, stále častěji začíná podobat neměnnému opakování několika málo dochovaných údajů. Někdy může vykázat snahu různými důmyslnými kombinacemi známý obraz pozměnit, nebo i vykreslit jiný, ale spíše se stává, že novost se týká jen samotného komentáře a výkladu.
  Historie, možná rozdílně od přítomnosti a jistě od budoucnosti má dostatečně známou vlastnost, která by ale neměla být opomíjena: stala se a udála pouze jediným, určitým způsobem, byť se snad mohla odehrát i mnoha jinými. Podat její doslova jedinečný průběh, jenž se jednou opravdu odehrál a který již v žádném okamžiku přítomnosti, ani budoucnosti nejde změnit, (vyjma použití strojů času) je sice pravým úkolem historiků, ale úkolem poněkud zvláštního druhu. V jistých případech může a také má zůstat i nesplněn. Případně vykázané deficity relevantních dokladů je opravdu nejlépe přenechat licencím básníků a romanopisců.
  Ale nechť je tomu případ od případu jakkoliv, zde budeme chtít zjistit reálné a nejraději reálné historické skutečnosti - bez rozlišování důležitosti, či snad nedůležitosti, vybírat si totiž, bohužel, příliš nemůžeme -, názory a mínění, tak drahé řadě lidí, tedy zvláště vyhledávány nebudou.

                                                                                                           Vladimír Merta

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.

NAVRCHOLU.cz